Xizmat ko‘rsatish

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari o‘sish sur’ati (asosiy turlari bo‘yicha) (yillik)

28/03/2024

Avtotransport xizmatlari hajmi (yillik)

23/01/2024

Axborot va aloqa sohasidagi xizmatlar hajmi (yillik)

23/01/2024

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi (hududlar kesimida) (yillik)

27/03/2024

Moliya xizmatlari hajmi (yillik)

23/01/2024

Transport xizmatlari hajmi (yillik)

23/01/2024

Boshqa xizmatlar hajmi (yillik)

23/01/2024

Ijara xizmatlari hajmi (yillik)

23/01/2024

Kompyuterlar, shaxsiy foydalanish buyumlari va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar hajmi (yillik)

23/01/2024

Me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar hajmi (yillik)

23/01/2024

Shaxsiy xizmatlar hajmi (yillik)

23/01/2024

Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar hajmi (yillik)

23/01/2024

Ta’lim sohasidagi xizmatlar hajmi (yillik)

23/01/2024

Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar hajmi (yillik)

23/01/2024

Savdo xizmatlari hajmi (yillik)

23/01/2024

Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar hajmi (yillik)

23/01/2024

Axborot va aloqa sohasidagi xizmatlarining o‘sish sur’ati (yillik)

23/01/2024

Moliya xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Transport xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Avtotransport xizmatlarining o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Savdo xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Ta’lim sohasidagi xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Ijara xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Kompyuterlar, shaxsiy foydalanish buyumlari va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Shaxsiy xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Boshqa xizmatlarning o‘sish sur’atlari (yillik)

23/01/2024

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining o‘sish sur’atlari (hududlar kesimida) (yillik)

23/01/2024

Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan bozor xizmatlari hajmi (yillik, hududlar kesimida)

23/01/2024

Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan bozor xizmatlari hajmining o‘sish sur’ati (yillik)

23/01/2024

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi (asosiy turlari bo‘yicha) (yillik)

23/01/2024

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi (oylik, hududlar kesimida)

06/06/2024

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining o‘sish sur’atlari (oylik, hududlar kesimida)

21/05/2024

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi (oylik, asosiy turlari bo‘yicha)

21/05/2024

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari o‘sish sur’ati (asosiy turlari bo‘yicha, oylik)

21/05/2024

Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan bozor xizmatlari hajmi (oylik, hududlar kesimida)

21/05/2024

Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan bozor xizmatlari hajmining o‘sish sur’ati (oylik)

21/05/2024

Dasturiy taʼminotga qilingan xarajatlarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi (yillik)

24/01/2024

Aloqa

Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida televideniya dasturlarini uzatish va qabul qilish xizmatining ulushi

06/01/2024

Ko’rsatilgan aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining hajmi

28/03/2024

Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibi, shaharlararo va xalqaro telefon aloqasi xizmatlarining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida shahar va qishloq joylardagi telefon aloqasi xizmatining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida radio dasturlarini uzatish va qabul qilish xizmatining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida radio chastotalarni ro‘yxatga olish, nazorat va himoya qilish xizmatining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida pochta xizmatlarining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibi, maxsus aloqa xizmatlarining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibi, mobil aloqa xizmatlarining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibi, ma’lumot uzatish tarmog‘i xizmatlarining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aholiga aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida pochta aloqasi xizmatining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aholiga aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida telegraf xizmatining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aholiga aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida shaharlararo va xalqaro telefon aloqasi xizmatining ulushi

01/04/2024

Aloqa korxonalarining aholiga aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida shahar va qishloq joylardagi telefon aloqasi xizmatining ulushi

01/04/2024

Aloqa korxonalarining aholiga aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibi, televideniya dasturlarini uzatish va qabul qilish xizmatlarining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aholiga aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida mobil aloqa xizmatlarining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aholiga aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida ma’lumot uzatish tarmog‘i «Internet»ni qo‘shgan holda xizmatining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aholiga aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida aloqaning boshqa turlari xizmatining ulushi

06/01/2024

Pochta aloqasining yetkazib berish uchastkalari soni

30/08/2023

Qishloq joylarda pochta aloqasining yetkazib berish uchastkalari soni

08/01/2024

Pochta aloqasining asosiy ko‘rsatkichlari, Xat-xabar yetkazib beruvchi pochtalonlar soni

08/01/2024

Pochta aloqasining asosiy ko‘rsatkichlari, jo‘natmalar,

08/01/2024

Pochta aloqasining asosiy ko‘rsatkichlari, xatlar, kartochka, banderollar

16/08/2023

Pochta orqali yuborilgan gazeta va jurnallar soni

27/03/2024

Pochta orqali yuborilgan pul o‘tkazmalari soni

28/03/2024

Pochta orqali yuborilgan nafaqa to‘lovlari soni

28/03/2024

Pochta orqali yuborilgan telegrammalar soni

28/03/2024

Havo transportida tashilgan pochta va davriy bosma nashrlar (gazetalar, jurnallar)

28/03/2024

Mobil aloqa tizimiga ulangan abonent radiostantsiyalari soni, jismoniy shaxslar (hududlar kesimida)

16/01/2024

Internet tarmog‘iga ulangan abonentlar soni, jismoniy shaxslar (hududlar kesimida)

16/01/2024

Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida telegraf xizmatining ulushi

06/01/2024

Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibida Internet xizmatining ulushi

06/01/2024

Axborot sohasidagi xizmatlar hajmi

06/01/2024

Telekommunikatsiya xizmatlari hajmi

06/01/2024

Teleradioeshittirish va dasturlar tuzish bo’yicha xizmatlar hajmi

06/01/2024

Kompyuter dasturlashtirish, maslahat berish xizmatlari va boshqa yordamchi xizmatlar hajmi

06/01/2024

Noshirlik xizmatlari hajmi

06/01/2024

Televideniye va dasturlari kino-videofilmlar ishlab chiqarish bo‘yicha xizmatlar, ovoz yozish va musiqa asarlarini nashr qilish bo‘yicha xizmatlar hajmi

06/01/2024

Internet tarmog’iga ulangan abonentlar soni, jami (hududlar kesimida)

16/01/2024

Internet tarmog‘iga ulangan abonentlar soni, 100 ta aholiga nisbatan (hududlar kesimida)

06/01/2024

Mobil aloqa tizimiga ulangan abonent radiostantsiyalari soni (jami)

18/01/2024

Mobil aloqa tizimiga ulangan abonent radiostantsiyalari soni (hududlar kesimida)

06/01/2024

Mahalliy telefon tarmog’ining umumiy montaj qilingan sig’imi

08/01/2024

Aholining telefon apparatlari bilan ta’minlanganligi (hududlar kesimida)

08/01/2024

Umumfoydalanadigan telefon tarmog‘i telefon apparatlari soni, taksofonlarsiz (hududlar kesimida)

16/01/2024

Korxona va tashkilotlarda shaxsiy kompyuterlarning (serverlardan tashqari) mavjudligi to’g’risida ma’lumotlar

06/01/2024

Shaxsiy kompyuterlarga ega korxona va tashkilotlar ulushi

06/01/2024

Korxona va tashkilotlarda lokal tarmoqqa ulangan kompyuterlar soni

06/01/2024

Lokal hisoblash tarmog‘i mavjud bo‘lgan korxona va tashkilotlar ulushi

06/01/2024

Korxona va tashkilotlarda Internetga ulangan kompyuterlar soni

06/01/2024

Internetga ulangan korxona va tashkilotlar ulushi

06/01/2024

Internet tarmog‘iga ulangan abonentlar soni, jismoniy shaxslar (hududlar kesimida)

16/01/2024

Internet tarmog‘iga ulangan abonentlar soni, yuridik shaxslar

08/01/2024

Internet tarmog‘iga keng polosali ulanish bo'yicha abonentlar soni

28/03/2024

Internet tarmog‘iga mobil aloqa orqali ulangan abonentlar soni

28/03/2024

Ma’lumot uzatuvchi tarmog‘iga ulangan, Internetni qo‘shgan holda abonentlar soni

28/03/2024

Ko’rsatilgan aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining hajmi

28/03/2024

Noshirlik xizmatlari hajmi

06/01/2024

Televideniye va dasturlari kino-videofilmlar ishlab chiqarish bo‘yicha xizmatlar, ovoz yozish va musiqa asarlarini nashr qilish bo‘yicha xizmatlar hajmi

06/01/2024

Teleradioeshittirish va dasturlar tuzish bo’yicha xizmatlar hajmi

06/01/2024

Telekommunikatsiya xizmatlari hajmi

06/01/2024

Kompyuter dasturlashtirish, maslahat berish xizmatlari va boshqa yordamchi xizmatlar hajmi

06/01/2024

Axborot sohasidagi xizmatlar hajmi

06/01/2024

Internet tarmog‘iga mobil aloqa orqali ulangan abonentlar soni

28/03/2024

Internet tarmog‘iga keng polosali ulanish bo'yicha abonentlar soni

28/03/2024

Ma’lumot uzatuvchi tarmog‘iga ulangan, Internetni qo‘shgan holda abonentlar soni

28/03/2024

Internet tarmog‘iga ulangan abonentlar soni, yuridik shaxslar

08/01/2024

Internet tarmog‘iga ulangan abonentlar soni, jismoniy shaxslar (hududlar kesimida)

16/01/2024

Internet tarmog’iga ulangan abonentlar soni, jami (hududlar kesimida)

16/01/2024

Internet tarmog‘iga ulangan abonentlar soni, 100 ta aholiga nisbatan (hududlar kesimida)

06/01/2024

Mobil aloqa tizimiga ulangan abonent radiostantsiyalari soni (jami)

18/01/2024

Mobil aloqa tizimiga ulangan abonent radiostantsiyalari soni (hududlar kesimida)

06/01/2024

Mahalliy telefon tarmog’ining umumiy montaj qilingan sig’imi

08/01/2024

Umumfoydalanadigan telefon tarmog‘i telefon apparatlari soni, taksofonlarsiz (hududlar kesimida)

16/01/2024

Aholining telefon apparatlari bilan ta’minlanganligi (hududlar kesimida)

08/01/2024

Korxona va tashkilotlarda shaxsiy kompyuterlarning (serverlardan tashqari) mavjudligi to’g’risida ma’lumotlar

06/01/2024

Shaxsiy kompyuterlarga ega korxona va tashkilotlar ulushi

06/01/2024

Korxona va tashkilotlarda lokal tarmoqqa ulangan kompyuterlar soni

06/01/2024

Lokal hisoblash tarmog‘i mavjud bo‘lgan korxona va tashkilotlar ulushi

06/01/2024

Korxona va tashkilotlarda Internetga ulangan kompyuterlar soni

06/01/2024

Internetga ulangan korxona va tashkilotlar ulushi

06/01/2024

Transport

Avtomobil transportining yuk aylanmasi hajmi (yillik)

04/06/2024

Avtomobil transportida tashilgan yuklar hajmi (yillik)

04/06/2024

Havo yo‘li transportining yuk aylanmasi hajmi (yillik)

04/06/2024

Havo yo‘li transportida jo‘natilgan yuklar hajmi (yillik)

04/06/2024

Yuk aylanmasi hajmi, jami (yillik)

04/06/2024

Tashilgan yuklar hajmi, jami (yillik)

04/06/2024

Temir yo‘l transportida jo‘natilgan yuklar hajmi (yillik)

04/06/2024

Temir yo‘li transportining yuk aylanmasi hajmi (yillik)

04/06/2024

Avtomobil transportining yo‘lovchi aylanmasi (yillik)

04/06/2024

Havo yo‘li transportinig yo‘lovchi aylanmasi (yillik)

04/06/2024

Yo‘lovchi aylanmasi, jami (yillik)

04/06/2024

Metro transportining yo‘lovchi aylanmasi (yillik)

04/06/2024

Temir yo‘l transportining yo‘lovchi aylanmasi (yillik)

04/06/2024

Tramvay transportining yo‘lovchi aylanmasi (yillik)

04/06/2024

Trolleybus transportining yo‘lovchi aylanmasi (yillik)

04/06/2024

Avtomobil transportida tashilgan yo‘lovchilar soni (yillik)

04/06/2024

Havo yo‘li transportida jo‘natilgan yo‘lovchilar soni (yillik)

04/06/2024

Tashilgan yo‘lovchilar soni, jami (yillik)

04/06/2024

Metropolitenda tashilgan yo‘lovchilar soni (yillik)

04/06/2024

Temir yo‘li transportida jo‘natilgan yo‘lovchilar soni (yillik)

04/06/2024

Quvur yo‘li transportida tashilgan yuklar hajmi (yillik)

04/06/2024

Tramvayda tashilgan yo‘lovchilar soni (yillik)

04/06/2024

Trolleybusda tashilgan yo‘lovchilar soni (yillik)

04/06/2024

Quvur yo‘li transportining yuk aylanmasi hajmi (yillik)

04/06/2024

Metropoliten yo‘llari uzunligi (ikki yoqlama hisobda) (yillik)

04/06/2024

Qattiq qoplamali avtomobil yo‘llarining uzunligi, jami (yillik)

04/06/2024

Umumfoydalanadigan qattiq qoplamali avtomobil yo‘llarining uzunligi (yillik)

04/06/2024

Umumiy foydalanilmaydigan qattiq qoplamali avtomobil yo‘llarining uzunligi (idoraviy) (yillik)

04/06/2024

Magistral quvur yo‘llari uzunligi - jami (yillik)

04/06/2024

Gaz quvurlari uzunligi (yillik)

04/06/2024

Neft quvurlari uzunligi (yillik)

04/06/2024

Umumfoydalanadigan temir yo‘llarining uzunligi (yillik)

04/06/2024

Umumiy foydalanilmaydigan temir yo‘llarining uzunligi (idoraviy) (yillik)

04/06/2024

Temir yo‘llarining uzunligi, jami (foydalaniladigan) (yillik)

04/06/2024

Tramvay yo‘llari uzunligi (ikki yoqlama hisobda) (yillik)

04/06/2024

Trolleybus liniyalari uzunligi (ikki yoqlama hisobda) (yillik)

04/06/2024

Avtomobil transportida tashilgan yuklar hajmi (choraklik)

24/04/2024

Avtomobil transportida tashilgan yo‘lovchilar soni (choraklik)

24/04/2024

Tashilgan yuklar hajmi, jami (choraklik)

24/04/2024

Temir yo‘l transportida jo‘natilgan yuklar hajmi (choraklik)

24/04/2024

Quvur yo‘li transportida tashilgan yuklar hajmi (choraklik)

24/04/2024

Havo yo‘li transportida jo‘natilgan yuklar hajmi (choraklik)

24/04/2024

Yuk aylanmasi hajmi, jami (choraklik)

24/04/2024

Temir yo‘li transportining yuk aylanmasi hajmi (choraklik)

24/04/2024

Avtomobil transportining yuk aylanmasi hajmi (choraklik)

24/04/2024

Quvur yo‘li transportining yuk aylanmasi hajmi (choraklik)

24/04/2024

Havo yo‘li transportining yuk aylanmasi hajmi (choraklik)

24/04/2024

Tashilgan yo‘lovchilar soni, jami (choraklik)

24/04/2024

Temir yo‘li transportida jo‘natilgan yo‘lovchilar soni (choraklik)

24/04/2024

Ttrolleybusda tashilgan yo‘lovchilar soni (choraklik)

24/04/2024

Tramvayda tashilgan yo‘lovchilar soni (choraklik)

24/04/2024

Metropolitenda tashilgan yo‘lovchilar soni (choraklik)

24/04/2024

Havo yo‘li transportida jo‘natilgan yo‘lovchilar soni (choraklik)

24/04/2024

Yo‘lovchi aylanmasi, jami

24/04/2024

Temir yo‘l transportining yo‘lovchi aylanmasi (choraklik)

24/04/2024

Avtomobil transportining yo‘lovchi aylanmasi (choraklik)

24/04/2024

Trolleybus transportining yo‘lovchi aylanmasi (choraklik)

30/04/2024

Tramvay transportining yo‘lovchi aylanmasi (choraklik)

30/04/2024

Metro transportining yo‘lovchi aylanmasi (choraklik)

30/04/2024

Havo yo‘li transportinig yo‘lovchi aylanmasi (choraklik)

24/04/2024

Xizmat ko‘rsatish

Dasturiy taʼminotga qilingan xarajatlarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi (yillik)

24/01/2024

Tugmani bosing Tinglash GSpeech

 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech