e'lonlar

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-iyun oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga investitsiyalar”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-iyun oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasida qurilish sohasini rivojlantirish”  press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-iyun oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi” press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-iyun oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasida chakana va ulgurji savdo tovar aylanmasi”  press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

 
 2024- yil 23-iyuldan 29-iyul kunlarida quyidagi statistika hisobot turlari taqdim etish muddatlari yaqinlashayotganligini eslatamiz:

 
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-iyun oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasining sanoat ishlab chiqarishi”  press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/50245-2024-yil

 
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-iyun oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati” press-relizi shakllantirilib, veb-saytning “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-iyun oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasida Xizmatlar sohasining asosiy ko‘rsatkichlari” press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/50245-2024-yil

2024- yil 15-iyuldan 22-iyul kunlarida quyidagi statistika hisobot turlari taqdim etish muddatlari yaqinlashayotganligini eslatamiz:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan “O‘zbekiston Respublikasida 2023-yilda jismoniy tarbiya va sportning asosiy statistik ko‘rsatkichlari”  press-relizi shakllantirilib, agentlik veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2023

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan 2024- yilning iyun oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasi viloyat markaziy hududlari kesimida, tayyor palovning o‘rtacha narxlari to‘g‘risida ma’lumot” shakllantirilib,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan “O‘zbekiston Respublikasida  2023-yilda  ijtimoiy himoyaning asosiy ko‘rsatkichlari”

2024- yil 1-iyuldan 8-iyul  kunlarida quyidagi statistika hisobot turlari taqdim etish muddatlari yaqinlashayotganligini eslatamiz:

2024- yil 24-iyundan 28-iyun  kunlarida quyidagi statistika hisobot turlari taqdim etish muddatlari yaqinlashayotganligini eslatamiz:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-may oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasida qurilish sohasini rivojlantirish”  press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-may oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi” press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: 

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-may oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasida chakana va ulgurji savdo tovar aylanmasi”  press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: 

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-may oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasining sanoat ishlab chiqarishi”  press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: