Welcome to Statistika qo'mitasi   Click to listen highlighted text! Welcome to Statistika qo'mitasi Powered By GSpeech

 

 

 

Milliy hisoblar
Milliy hisoblar, yillik
Milliy hisoblar, choraklik
Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida O'zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti hajmi
Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsuloti tarkibi
Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotining o'sish sur'atlari
YaIM deflyatori
Yalpi jamg'arilish
Ishlab chiqaradigan sanoatning qo'shilgan qiymati
Yalpi ichki (hududiy) mahsulot hajmi
Yalpi ichki (hududiy) mahsulotning o'sish sur'atlari
Aholi jon boshiga yalpi ichki (hududiy) mahsulot hajmi
Aholi jon boshiga yalpi ichki (hududiy) mahsulotning o'sish sur'atlari
Narxlar va indekslar
Iste'mol narxlari indeksi
Iste'mol narxlari indeksi,%
Iste'mol narxlari indeksi (turlari bo'yicha)
Iste'mol narxlari indeksi (turlari bo'yicha)*
Ist'emol narxlari indeksi dinamikasi
Ishlab chiqaruvchilarning narx indeksi
Sanoat indeksi, so'm
Sanoat indeksi ,%
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi dinamikasi
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi (o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan foizda)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi (o'tgan yilning mos davriga nisbatan %)
Tashish va aloqa xizmatlari narxlari indeksi
Tashish xizmati tariflari indeksi dinamikasi
Aloqa xizmati tariflari indeksi dinamikasi
2019 yil uchun import tovarlar narxlari indeksi  (o'tgan oyga nisbatan, %da)
2019 yil uchun import tovarlar narxlari indeksi  (o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan, %da)
2019 yil uchun eksport tovarlar narxlari indeksi (o'tgan oyga nisbatan, %da)
2019 yil uchun eksport tovarlar narxlari indeksi (o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan, %da)
2019 yilda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha ayrim tovarlarning o'rtacha narxlari
Investitsiyalar
Aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalar (ming so'm)
Asosiy vositalarga investitsiyalar (joriy narxlarda, mlrd. so'm)
Investitsiyalar va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari (joriy narxlarda, mlrd. so'm)
 Moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy vositalarga investitsiyalar tarkibi (jamiga nisbatan foizda)
Qurilish
Qurilish ishlari (mlrd. so'm)
Tashqi iqtisodiy faoliyat
Tashqi savdo - export
Tashqi savdo - import
Tovarlar savdosi
Eksport va import tarkibi (umumiy hajmga nisbatan foizda)
O'zbekiston Respublikasining tashqi savdosi
Ichki savdo
Ulgurji savdo tashkilotlarining asosiy ko'rsatkichlari
Hududlar bo'yicha chakana savdo tovar aylanmasi hajmi (amaldagi narxlarda; mlrd.so'm)
Hududlarda chakana savdo tovar aylanmasi hajmining o'sish sur'ati (o'tgan yilga nisbatan foizda)
Hududlar bo'yicha aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi (amaldagi narxlarda; ming so'm)
Chakana savdo tovar aylanmasi hajmining o'sish sur'ati (o'tgan yilga nisbatan foizda)
Chakana savdoning asosiy ko'rsatkichlari
Sanoat
Hududlar kesimida iste'mol mollari ishlab chiqarish
Iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish
Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi
Hududlar kesimida iste'mol mollari ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari
Iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha sanoat ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari
Respublika ishlab chikarish sanoati tarkibida hududlarning ulushi, %
Iste'mol mollari ishlab chiqarish (amaldagi narxlarda)
Sanoatning asosiy ko'rsatkichlari
Iste'mol mollari ishlab chiqarish tarkibi (foizda)
Hududlar bo'yicha sanoat mahsuloti hajmi (amaldagi narxlarda; mlrd. so'm)
Hududlar bo'yicha sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari (o'tgan yilga nisbatan foizda)
Respublika bo'yicha jami sanoat ishlab chiqarish hajmida hududlar ulushi (jamiga nisbatan foizda)
Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti (ming so'm)
Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotining o'sish sur'atlari (o'tgan yilga nisbatan foizda)
Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste'mol mollari (ming so'm)
Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste'mol mollarining o'sish sur'atlari (o'tgan yilga nisbatan foizda)
Elektroenergiya iste'moli
Qishloq xo'jaligi
Qishloq xo'jaligining asosiy ko'rsatkichlari
Qishloq xo'jaligi mahsuloti ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari (o'tgan yilga nisbatan foizda)
Qishloq xo'jaligi mahsuloti ishlab chiqarishning tarkibi (foizda)
Hududlar kesimida qishloq xo'jaligi mahsuloti (amaldagi narxlarda, mlrd. so'm.)
Hududlar kesimida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari (o'tgan yilga nisbatan foizda)
Hududlar kesimida qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi mahsulot (xizmat) larining hajmi
Hududlar kesimida qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi mahsulot (xizmat) larining o'sish sur'atlari
Ekologiya
Muxofaza qilinadigan tabiiy hududlar ming gektar
Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar  ming tonna
Xizmatlar
Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibi
Aloqa korxonalarining aholiga aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibi
Pochta aloqasining asosiy ko'rsatkichlari
Transport turlari bo'yicha yuk tashish va yuk aylanmasi
Transport turlari bo'yicha yo'lovchi tashish va yo'lovchi aylanmas
Qatnov yo'llarining uzunligi (yil oxiriga; ming kilometr)
Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi
Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmining o'sish sur'ati (foizda)
Iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi
Iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmining o'sish sur'ati (foizda)
Hududlar bo'yicha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmi (ming so'mda)
Hududlar bo'yicha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmining o'sish sur'ati (foizda)
Demografiya
Aholining yosh tarkib ibo'yicha taqsimlanishi - Jami
Aholining yosh tarkib ibo'yicha taqsimlanishi - Erkaklar
Aholining yosh tarkib ibo'yicha taqsimlanishi - Ayollar
Tug'ilish koeffistienti -Jami
Tug'ilish koeffistienti -Erkak
Tug'ilish koeffistienti -Ayollar
Tug'ilish koeffistienti -Shahar
Tug'ilish koeffistienti -Qishloq
O'lim koeffistienti - Jami
O'lim koeffistienti - Erkak
O'lim koeffistienti - Ayol
O'lim koeffistienti - Shahar
O'lim koeffistienti - Qishloq
O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy bo'linishi
Aholining zichligi
Hududlar bo'yicha shahar va qishloq aholisi soni
Tug'ilganlar soni
O'lganlar soni
Tuzilgan nikohlar soni
Nikohdan ajralishlar soni
Tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi
Ko'chib kelganlar soni
Ko'chib ketganlar soni
Mehnat bozori
Bandlik darajasi to'g'risida ma'lumot
Ishsizlik darajasi to'g'risida ma'lumot
Mehnat bozori
Mehnat resurslari tarkibi (ming kishi)
Mehnat resurslarining iqtisodiy faol va nofaol aholi bo'yicha taqsimlanishi (ming kishi)
Mehnat resurslari va aholi bandligi (ming kishi)
Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni (yil oxiriga, ming kishi)
Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni (yil oxiriga, jami aholiga nisbatan ulushi, foizda)
Iqtisodiy faol aholi, bandlar va ishsizlar soni
Aholi turmush darajasi
O'zbekiston Respublikasida kam ta'minlangan aholi ulushi (uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan)
O'zbekiston Respublikasi aholisi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari bo'yicha notekis taqsimlanishi (uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan)
Aholi daromadlari to'g'risida ma'lumot
Hududlar bo'yicha aholi jon boshiga umumiy daromadlari
O'zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari tarkibi
Aholi jon boshiga umumiy daromadlarining o'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati
Aholi jon boshiga real umumiy daromadlar
Aholi jon boshiga umumiy daromadlarining o'tgan yilga nisbatan real o'sish sur'ati
Uy xo'jaliklarning o'rtacha kattaligi to'g'risida ma'lumot
O'zbekiston Respublikasida uy xo'jaliklarining a'zolari soni bo'yicha tarkibi
O'zbekiston Respublikasida uy xo'jaliklarining bolalari soni bo'yicha tarkibi
O'zbekiston Respublikasi aholisi daromadlarini axolining 10 - li guruhlari bo'yicha notekis taqsimlanishi
Aholining uzoq muddat foydalaniladigan buyumlar bilan ta'minlanganligi (100 ta uy xo'jaligiga)
Voyaga etganlarning savodxonlik darajasi
Xavfsiz ichimlik suvi xizmatlaridan foydalanuvchi aholini ulushi
Ijtimoiy soha, onalar va bolalar himoyasi
Umumta'lim muassasalari soni
Shahar joylardagi umumta'lim muassasalari soni
Qishloq joylardagi umumta'lim muassasalari soni
Tashkilot turi bo'yicha o'qituvchilar va tarbiyachilar soni
Maktabgacha ta'lim muassasalarining pedagog xodimlari soni
shahar joylardagi maktabgacha ta'lim muassasalarining pedagog xodimlari soni
Qishloq joylardagi maktabgacha ta'lim muassasalarining pedagog xodimlari soni
Kunduzgi umumta'lim maktablarida o'qituvchilar soni (o'rindoshlar bilan birga)
Shahar joylardagi kunduzgi maktablarda o'qituvchilarni taqsimlash (o'rindoshlar bilan birga)
Qishloq joylardagi kunduzgi maktablarda o'qituvchilarni taqsimlanishi (o'rindoshlar bilan birga)
Akademik litsey o'qituvchilari soni (o'quv yili boshiga, kishi)
Kasb-hunar kollejlarining o'qituvchilar soni (o'quv yili boshiga, kishi)
Qishloq joylarda kasb-hunar kollejlarining o'qituvchilar soni (o'quv yili boshiga, kishi)
Oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari soni (o'quv yili boshiga, kishi)
1-6 yoshli bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishi (foizda)
9-sinf bitiruvchilari
11-sinf bitiruvchilari
Akademik litsey bitiruvchilari
Kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari
Oliy ta'lim muassasalarini tamomlagan mutaxassislar
Oliy taʼlim muassasalarning bakalavriatiga qabul natijalari (oʼquv yili boshiga)
Oliy taʼlim muassasalarning magistraturasiga qabul natijalari (oʼquv yili boshiga)
Maktabgacha ta'lim muassasalari
Umumta'lim muassasalari
O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari
Oliy ta'lim muassasalari
Ilmiy ishlarning turlari bo'yicha ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari
Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar bilan band bo'lgan xodimlar soni
Korxona va tashkilotlarning innovatsion faoliyati
Shifoxona muassasalari soni
Ambulator-poliklinikalar soni
Shifoxona muassasalarining koykalari soni
O'zbekiston Respublikasida tibbiyot xodimlarining ixtisosligi bo'yicha soni
Immunizatsiya darajasi
Aholining yuqumli va parazitar kasalliklarga chalinishi (Kasallanishlar soni, ming)
Kam vazn toifasidagi bolalar ulushi* (ko'rikdan o'tkazilganlarning umumiy soniga nisbatan foizda)
Yengil vaznli o'g'il bolalarning nisbati (ko'rikdan o'tkazilganlarning umumiy soniga nisbatan foizda)
Yengil vaznli qiz bolalarning nisbati (ko'rikdan o'tkazilganlarning umumiy soniga nisbatan foizda)
Onalar o'limi koeffitsienti - Jami (Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumoti) (100 000 tirik tug'ilganga nisbatan)
Go'daklar o'limi koeffitsienti - Jami (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 1 yoshgacha o'lganlar soni)
Go'daklar o'limi koeffitsienti -Erkak (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 1 yoshgacha o'lganlar soni)
Go'daklar o'limi koeffitsienti -Ayol (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 1 yoshgacha o'lganlar soni)
Go'daklar o'limi koeffitsienti - Shahar (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 1 yoshgacha o'lganlar soni)
Go'daklar o'limi koeffitsienti - Qishloq (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 1 yoshgacha o'lganlar soni)
Bolalar o'limi koeffitsienti-Jami (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 5 yoshgacha o'lganlar soni)
Bolalar o'limi koeffitsienti-Erkak (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 5 yoshgacha o'lganlar soni)
Bolalar o'limi koeffitsienti-Ayol (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 5 yoshgacha o'lganlar soni)
Bolalar o'limi koeffitsienti-Shahar (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 5 yoshgacha o'lganlar soni)
Bolalar o'limi koeffitsienti-Qishloq (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 5 yoshgacha o'lganlar soni)
Tug'ilishning yig'indi koeffitsienti-Jami (bir ayolga to'g'ri keladigan bolalar soni)
Tug'ilishning yig'indi koeffitsienti-Shahar (bir ayolga to'g'ri keladigan bolalar soni)
Tug'ilishning yig'indi koeffitsienti-Qishloq (bir ayolga to'g'ri keladigan bolalar soni)
Kontratseptiv vositalardan foydalanish
O'smir yoshdagi tug'ush darajasi (15-17 yosh) (jami tug'ruqlarga nisbatan % da)
Sog'liqni saqlashning asosiy ko'rsatkichlari
Aholining yuqumli va parazitar kasalliklarga chalinishi
Axborot-resurs va axborot-kutubxona markazlari
Bosma nashrlarni chop etish
Sanatoriya-kurort muassasalari va dam olish tashkilotlari
Mehmonxonalar
Turistik faoliyatni amalga oshirgan tashkilotlar
2018 yilda O'zbekiston Respublikasidan ketgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti
2018 yilda O'zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti
2017 yilda O'zbekiston Respublikasidan ketgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti
2017 yilda O'zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti
2016 yilda O'zbekiston Respublikasidan ketgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti
2016 yilda O'zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti
2015 yilda O'zbekiston Respublikasidan ketgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti
2015 yilda O'zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti
2014 yilda O'zbekiston Respublikasidan ketgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti
2014 yilda O'zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti
Pensiya ta'minotining asosiy ko'rsatkichlari
Hududlar bo'yicha pensionerlarga tayinlangan o'rtacha oylik pensiya miqdori
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslarning hududlar bo'yicha soni
Qariya va nogironlarga ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi statsionar muassasalar
Go'daklar uylari
Gender statistikasi
Tuzilgan nikohlarda voyaga yetmaganlar soni (18 yoshgacha) -Erkaklar (kishi)
Tuzilgan nikohlarda voyaga yetmaganlar soni (18 yoshgacha) - Ayollar (kishi)
Kichik biznes va tadbirkorlik
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi
KTYaDR
Hududlar kesimida korxona va tashkilotlar soni
Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida korxona va tashkilotlar soni
Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida kichik korxona va tashkilotlar soni
Hududlar kesimida kichik korxona va tashkilotlar soni
Huquqbuzarlik
Jinoyat sodir etgan shaxslar sonining jinoyatlar turi bo'yicha taqsimlanishi
2008-2018  yillarda viloyatlar kesimida ro'yxatga olingan qasddan odam o'ldirish va o'ldirishga suiqasd qilish holatlari soni
2008-2018  yillarda viloyatlar kesimida qasddan odam o'ldirish va o'ldirishga suiqasd qilish jinoyatini sodir etgan shaxslar soni
Jinoyat sodir etgan shaxslarning yoshi bo'yicha tarkibi
2008-2018  yillarda viloyatlar kesimida jami ro'yxatga olingan jinoyatlar soni
2008-2018  yillarda viloyatlar kesimida jami jinoyat sodir etgan shaxslar soni
Ro'yxatga olingan jinoyatlar soni
Jinoyat sodir etgan shaxslar tarkibi (jamiga nisbatan foizda)
Atrof muhit
Ovlangan baliqlar
Tog'- kon sаnoаti vа ochiq konlаrni ishlаsh (amaldagi narxlarda, mlrd. so'm)
Hududlar bo'yicha kvartira (uy)larning ichimlik suvi bilan ta'minlanganligi (jami kvartira (uy)larga nisbatan, % da)
Hududlar bo'yicha kvartira (uy)larning kanalizatsiya bilan ta'minlanganligi (jami kvartira (uy)larga nisbatan, % da)
Hududlar bo'yicha uy-joy fondining umumiy maydoni (kv.m)
Hududlar bo'yicha yashash uylari va honadonlar soni (birlik)
Hududlar bo'yicha jami kvartira (uy)lar soni, honalar kesimida ( birlik)
Uy-joy fondini mulkchilik shakli bo'yicha taqsimlanishi 
Uy-joy fondini devor materiallari bo'yicha taqsimlanishi 
Boshqa makroiqtisodiy va moliyaviy statistika
Umumiy davlat operatsiyalari       ko'rish...
Markaziy davlat operatsiyalari       ko'rish...
Davlatning yalpi qarzi       ko'rish...
Depozitar korporatsiyalar haqida umumiy ma'lumot       ko'rish...
Foiz stavkalari       ko'rish...
To'lov balansi       ko'rish...
Tashqi qarz       ko'rish...
Rasmiy zaxira aktivlari       ko'rish...
Xalqaro investitsion pozitsiya       ko'rish...
Valyuta kurslari       ko'rish...
Moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari (MBK)       ko'rish...
Fond bozori       ko'rish...
 

 

  • ASOSIY SAHIFA
  • QO‘MITA HAQIDA
  • AXBOROT XIZMATI
  • INTERAKTIV XIZMATLAR
  • OCHIQ MA’LUMOTLAR
  • MUROJAATLAR
  • KONTAKTLAR
  • Tugmani bosing Tinglash