Bo'lim kodi - 07

Orqaga qaytish


KodlarNomlanishiTIF TN 2012 ning kodlariO`lchov birligiOylik xisobot ko`rsatkichlarini
to`ldirish alomati=1
07.1Temir rudalari
07.10Temir rudalari
07.10.1Temir rudalari
07.10.10Temir rudalari
07.10.10.0Temir rudalari2601.1т1
07.2Rangli metall rudalari
07.21Uran va toriy rudalari
07.21.1Uran va toriy rudalari
07.21.10Uran va toriy rudalari
07.21.10.0Uran va toriy rudalari 2612т1
07.29Boshqa rangli metallarning rudalari va kontsentratlari
07.29.1Boshqa rangli metallarning rudalari va kontsentratlari
07.29.11Mis rudalari va kontsentratlari
07.29.11.0Mis rudalari va kontsentratlari2603т1
07.29.12Nikel rudalari va kontsentratlari
07.29.12.0Nikel rudalari va kontsentratlari2604т1
07.29.13Alyuminiy rudalari va kontsentratlari
07.29.13.0Alyuminiy rudalari va kontsentratlari2606т1
07.29.14Qimmatbaho metallarning rudalari va kontsentratlari
07.29.14.0Qimmatbaho metallarning rudalari va kontsentratlari2616т1
07.29.15Qo`rg`oshin, rux va qalay rudalari va kontsentratlari
07.29.15.0Qo`rg`oshin, rux va qalay rudalari va kontsentratlari2607-2609т1
07.29.19 Boshqa guruhlarga kiritilmagan rangli metallarning rudalari va kontsentratlari
07.29.19.1 Molibden rudalari va kontsentratlari 2613т1
07.29.19.2Volfram rudalari va kontsentratlari 2611т1
07.29.19.3Titan rudalari va kontsentratlari 2614т1
07.29.19.9Rangli metallarning boshqa rudalari va kontsentratlari 2602 2605 2610 2615 2617т1