Bo'lim kodi - 05

Orqaga qaytish


KodlarNomlanishiTIF TN 2012 ning kodlariO`lchov birligiOylik xisobot ko`rsatkichlarini
to`ldirish alomati=1
05.1Toshko`mir
05.10Toshko`mir
05.10.1Toshko`mir
05.10.10Toshko`mir
05.10.10.0Toshko`mir2701.1минг т1
05.2Qo`ng`ir ko`mir (lignit)
05.20Qo`ng`ir ko`mir (lignit)
05.20.1Qo`ng`ir ko`mir (lignit)
05.20.10Qo`ng`ir ko`mir (lignit)
05.20.10.0Qo`ng`ir ko`mir (lignit) 2702.1минг т1