Bo'lim kodi - E

Orqaga qaytish

KodlarNomlanishiTIF TN 2012 ning kodlariO`lchov birligiOylik xisobot ko`rsatkichlarini
to`ldirish alomati=1
36Tabiiy suv suvga ishlov berish va suv bilan ta`minlash bo`yicha xizmatlar
37.00.1Kanalizatsiya tizimining xizmatlari
37.00.2Oqava suvlarning shlami
38.11.3Qayta foydalanishga yaroqsiz yig`ilgan xavfsiz chiqindilar
38.11.4Demontaj qilish uchun mashinalar, transport vositalari va uskunalarining parchalari
38.11.5Qayta foydalanishga yaroqli yig`ilgan boshqa xavfsiz chiqindilar
38.12.1Xavfli chiqindilarni yig`ish bo`yicha xizmatlar
38.12.2Yig`ilgan xavfli (zaharli) chiqindilar
38.12.3yuk ortish stantsiyalarining xavfli (zaharli) chiqindilar bilan bog`liq xizmatlari
38.21.3Organik erituvchilar chiqindilari
38.21.4Yoqishdan keyin qolgan kul va qattiq qoldiqlar
38.22.1Atom sanoati chiqindilari va boshqa xavfli (zaharli) chiqindilarga ishlov berish bo`yicha xizmatlar
38.22.2Atom sanoati chiqindilari va boshqa xavfli (zaharli) chiqindilarni yo`qotish bo`yicha xizmatlar
38.31.1Siniq bo`laklarni demontaj qilish (bo`laklarga ajratish, kesish) bo`yicha xizmatlar
38.32 Saralangan nometall materiallardan qayta foydalanish (tiklash) bo`yicha xizmatlar ikkilamchi xom ashyo (ikkilamchi xom ashyo materiallari)
38.32.2Ikkilamchi metall xom ashyosi (ikkilamchi xom ashyo materiallari)
38.32.3Ikkilamchi nometall xom ashyosi (ikkilamchi xom ashyo materiallari)