Bo'lim kodi - C

Orqaga qaytish

KodlarNomlanishiTIF TN 2012 ning kodlariO`lchov birligiOylik xisobot ko`rsatkichlarini
to`ldirish alomati=1
10Oziq-ovqat mahsulotlariт
11Ichimliklar
13To`qimachilik mahsulotlari
14Kiyimlar
15Charm va charmdan mahsulotlar
16Yog`och hamda yog`och va po`kakdan yasalgan buyumlar (mebeldan tashqari) poxolcha va to`qish uchun materiallardan yasalgan buyumlar
17Qog`oz va qog`oz mahsulotlari
18Nashr qilish xizmatlari va yozilgan materiallarni aks ettirish bo`yicha xizmatlar
19Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari
20Kimyo mahsulotlari
21Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va farmatsevtika preparatlari
22Rezina va plastmassa buyumlar
23Boshqa nometall mineral buyumlar
24Asosiy metallar
25Mashina va asbob-uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar
26Kompyuterlar, elektron va optik uskunalar
27elektr uskunalar
28Boshqa guruhlarga kiritilmagan mashinalar va uskunalar
29Avtotransport vositalari, pritseplar va yarim pritseplar
30Boshqa transport vositalari va uskunalar
31Mebel
32Boshqa mahsulotlar
33Mashinalar va uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish bo`yicha xizmatlar