O`zbekiston Respublikasi tashkiliy-huquqiy shakllar tasniflagichi
THSHT kodiNomlanishiO'zDSt
2847:2014
100Tijorat tashkilotlari – yuridik shaxslarning tashkiliy-huquqiy shakllari 
200Notijorat tashkilotlari – yuridik shaxslarning tashkiliy-huquqiy shakllari 
300Yuridik shaxs bo`lmagan alohida bo`linmalarning tashkiliy-huquqiy shakllari 
400Fuqarolarning tijorat faoliyatining tashkiliy-huquqiy shakllari 

Orqaga qaytish